Tanken om at sætte sig ned og overveje, hvor ens værdier skal ende, når døden indtræffer, kan virke ubehagelig for mange. Døden bliver pludselig meget håndgribelig. Men det er også en mulighed for at skabe positive forandringer i verden gennem testamentariske gaver. ”Testamentariske gaver er utrolig vigtige for indsamlingsorganisationer. Ofte er der tale om midler, der øger organisationernes handlefrihed, og det er uundværligt for at de kan udføre det arbejde, der er nødvendigt,” fortæller Robert Hinnerskov.

Testamentariske gaver er utrolig vigtige for indsamlingsorganisationer. Ofte er der tale om midler, der øger organisationernes handlefrihed.

Stillingstagen til testamentarisk donation skal overvindes

Årligt donerer danskerne cirka knapt 600 millioner kroner gennem testamentariske gaver. Det svarer til en syvendedel af indsamlingsorganisationernes samlede egenfinansiering. Mange vælger at støtte en organisation eller en sag, de har haft et engagement i igennem livet. Testamenteringen bliver en naturlig konklusion. Men en del danskere overvejer måske slet ikke, at det er en mulighed.  ”Det er klart, at det at tage stilling til et testamente, er noget man skal overvinde, men jeg mener også, at det er meget vigtigt, og det kan være en positiv oplevelse,” siger Robert Hinnerskov. ”Mange af de personer, der har tegnet testamente og valgt at donere til velgørende formål, giver udtryk for, at det er meget befriende. Man træffer en beslutning, og det giver vished og fjerner en uudtalte bekymring. Det kan være meget velgørende,” siger han.

Bidrag uden binding

Mens offentlige tilskud til indsamlingsorganisationer ofte er øremærket meget specifikke området – det kan eksempelvis være ulandsbistand til et bestemt område – har man med private donationer mulighed for at donere til organisationernes almindelige virke uden nogle bindinger. Derfor er netop den slags donationer meget vigtige for organisationernes virke. En meget bred vifte af organisationer modtager arv, men med overvægt til sygdomsbekæmpelse. De senere år har internationale hjælpeorganisationer dog fået relativt flere midler end tidligere. Kirkelige organisationer har kunnet fastholde en stabil andel. Robert Hinnerskov håber på, at flere danskere vil tage stilling til testamentering i fremtiden. ”Et uafklaret arveforhold kan skabe dybe konflikter, så det at tegne et testamente er en god ting. Det gælder i alle forhold, at man bør træffe en beslutning om eftertiden, og jeg håber selvfølgelig, at når flere mennesker gør det, vil flere samtidig få øjnene op for muligheden for at testamentere til velgørende formål,” siger Robert Hinnerskov.