Der kan være mange årsager til, at man ønsker at donere penge til velgørende organisationer i sit testamente. Der er den skattemæssige del, hvor mange enlige eller andre uden direkte arvinger vælger at spare penge ved at donere en del af arven til en velgørende organisation. Der kan også være ønsket om at signalere, hvilke sager eller områder man har sympati for og gerne vil betænke gennem sin arv.

Uanset årsagerne kommer pengene organisationerne til gode og gør gavn i deres arbejde med sagerne. ”En af fordelene ved donationer gennem arv er, at der ikke er særlig mange omkostninger forbundet med pengene, så de går næsten direkte til arbejdet hos organisationen. Desuden udgør arv et betydeligt beløb, over ti procent af de samlede private indtægter kommer ad den vej, så vi taler om et vigtigt bidrag til mange organisationer. Derfor er det værd at huske, når man skriver testamente, om der er en sag eller specifik organisation, man vil betænke,” fortæller Robert Hinnerskov, generalsekretær hos ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) og tilføjer, at beløbets størrelse ikke er afgørende. Alle beløb modtages med glæde og er et vigtigt signal om, at civilsamfundet støtter de private velgørende organisationers arbejde. Det drejer sig ikke bare om kroner og ører, men også folkelig opbakning til organisationernes arbejde.

Udsving i indtægter fra arv

For nogle organisationer er indtægterne fra arv faldet, mens andre er steget. Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer har oplevet et fald i indtægterne fra arv, og det er nok blandt andet et udtryk for, hvad der er fokus på i medierne, mener Robert Hinnerskov: ”Ofte er det de områder, hvor der sker større katastrofer eller er krig, hvor mediernes fokus er rettet, og her doneres der mange penge, ligesom sagerne også indgår i testamenter i den periode. I disse år fylder klimaproblematikken meget i medierne, og man kan godt forestille sig, at disse områder igen betænkes i de testamenter, der tegnes i disse år.”

Vigtig med angivelse af pengenes anvendelse

Pengene fra testamenter anvendes i organisationernes arbejde, og omkostningerne ved at modtage dem er meget små, så en stor del af disse indtægter kan anvendes direkte i arbejdet. Det er dog i nogle tilfælde nødvendigt at gøre klart i testamentet, at pengene må bruges i organisationernes arbejde. Til modtagere, der er organiseret som fonde, skal testamentet gerne angive, at arvebeløbet som sådan må anvendes direkte i arbejdet. ”Det er en fordel, at pengene kan benyttes direkte i arbejdet, og man bør lige tænke over det i sit testamente. Er der tvivl, må organisationen opsøge advokaten, der har tegnet testamentet og få afklaret afdødes hensigt,” forklarer Robert Hinnerskov.

Behov for at trænge i gennem mediebilledet

Når man skal tegne sit testamente, er det altså vigtigt at betænke en velgørende organisation, hvis man støtter en sag eller har haft en relation til en organisation, det være sig kort eller langt – f.eks. som medlem. Der kan være mange grunde til at gøre det, men der er ingen tvivl om, at pengene er væsentlige bidrag til de velgørende organisationer, som kan bruge midlerne, både til specifikke opgaver og til det generelle arbejde med opfyldelse af deres formål. ”Med de mange opgaver, organisationerne står overfor både i Danmark og ude i verden, er der et stort behov for penge. Det er klart, at det gælder om, at organisationerne gør opmærksom på deres eksistens og arbejde, således at folk ser mulighederne for at donere til formål, som de støtter. I dag er det blevet sværere at trænge i gennem mediebilledet, men der er også kommet mange nye muligheder på eksempelvis de sociale medier, som organisationerne skal lære at benytte,” siger Robert Hinnerskov og understreger, at der er ikke tvivl om, at viljen til at støtte er til stede blandt danskerne. Det ser man på de mange initiativer, der tages, når der opstår konkrete behov.