Der har aldrig været flere enlige i samfundet end i dag, og mange moderne familier med dine, mine, vores børn, hvorfor disse situationer medfører et større behov for at få udfærdiget et testamente. Rigtig mange danskere forbinder det at skrive testamente med at blive gammel, men intet kunne være mere forkert. I den moderne tidsalder med skilsmisser, børn fra tidligere ægteskaber, og i særdeleshed mange enlige uden børn, er det meget væsentligt, at de rigtige personer arver, og at fordelingen af arven er så hensigtsmæssig som mulig. En plan for fordelingen kan samtidig være en god ide, for at man opnår så stor besparelse på boafgift som muligt.

For få tager stilling

Desværre undlader alt for mange danskere at tage stilling, og overlader i stedet formuefordelingen til lovens forskrifter. Arveloven beskriver, hvem som arver, hvis der ikke foreligger et testamente. Såfremt man afgår ved døden uden at efterlade sig hverken en ægtefælle eller børn (tvangsarvinger), vil ens forældre arve. Dette medfører ofte en særdeles uhensigtsmæssig situation, hvor forældre i en høj alder arver deres børn. Hvis forældrene til afdøde selv er afgået ved døden, vil eventuelle søskende arve, eller alternativt deres børn, hvis også søskende måtte være afgået ved døden.

Dyre afgifter

Oftest ønskes denne arvefordeling ikke, hvorfor man bør udfærdige et testamente, hvis fordelingen skal ændres. Efterlader man sig hverken ægtefæller eller børn (tvangsarvinger) kan man skrive testamente over alt, hvad man ejer. Har man ægtefæller og børn, kan der udfærdiges testamente over ¾ af boet. Har man som enlig uden tvangsarvinger og f.eks. kun en bror som arving, kan særligt boafgiften til staten være uhensigtsmæssig høj. Reglerne om boafgift forskriver, at ægtefæller ikke skal betale boafgift til staten. Børn og forældre skal betale 15 % i boafgift. Alle andre, herunder søskende, nevøer og niecer skal betale 15 % i boafgift + 25 % i tillægsboafgift.

Afdøde efterlader sig alene en bror og har skrevet et testamente, hvorefter 30 % af arven skal tilfalde f.eks. Make-A-Wish Ønskefonden eller en anden velgørende forening. Denne velgørende forening pålægges i testamentet at udrede boafgifter for alle arvinger ud af sin arvelod.

Spar afgiften ved donation

Dette opleves ofte meget omkostningstungt, hvorfor man bør overveje at ændre dette – det kan gøres ved at indsætte en velgørende forening som medarving. Nedenfor illustreres, hvordan bo og tillægsboafgiften kan formindskes ved et testamente. Afdøde efterlader sig alene en bror og har skrevet et testamente, hvorefter 30 % af arven skal tilfalde f.eks. Make-A-Wish Ønskefonden eller en anden velgørende forening. Denne velgørende forening pålægges i testamentet at udrede boafgifter for alle arvinger ud af sin arvelod. Denne boafgiftsbesparelse kan alene opnås, hvis der oprettes et testamente. Såfremt man vælger at få udfærdiget et testamente - uanset om det er for at opnå ovennævnte situation – kan det være hensigtsmæssigt, og det sikrer samtidig, at den udbetalte arv bliver modtagerens særeje. Særeje for modtageren betyder, at modtageren ikke skal dele en arv ved en eventuel kommende skilsmisse. Derudover bør det altid overvejes, om modtageren er så ung eller økonomisk umoden, at arven skal båndlægges i en længere periode, indtil vedkommende selv har overblik over sin økonomi.

Hold testamentet opdateret

Husk altid på, at et testamente skal udfærdiges i forhold til den livssituation, du er i lige nu. Du bør således opdatere testamentet, hvis sker ændringer i økonomi og familieforhold, og det er en god ide at efterse testamentet mindst hvert femte år, så det altid passer til den nuværende familiesituation.

Klik for større billede