Tips

Arv eller bidrag til velgørende organisationer

Ved at indsætte en organisation i testamentet, har du også mulighed for at give en gave både som et enkeltbidrag, et løbende bidrag eller et øremærket bidrag til et helt specifikt formål. Mennesker uden ægtefælle eller familie vil nogen gange gerne have organisationen til at arve det hele, men man kan også sagtens betænke organisationen med et bestemt beløb.

Spar boafgiften

Skal man testamentere en arv til efterladte, der ikke er nærmeste slægtninge, er boafgiften på 36,25 procent. Ved at testamentere en del af arven til en velgørende organisation, kan man få den til at betale den høje boafgift og dermed spare arvingen for en udgift og betænke et velgørende formål.

Kontakt advokat eller organisation

Hvis man ønsker at benytte sig af muligheden, bør man tage kontakt til en advokat eller eventuelt den organisation, man vil støtte. Flere organisationer tilbyder ligefrem at betale for udfærdigelsen af et testamente, der opfylder kravene, således at begge parter får noget ud af det.

Der er stadig mange danskere, der ikke får oprettet et testamente, men der er flere end før, der opretter testamente. Det skyldes blandt andet opmærksomheden, da der kom en ny arvelov for nogle år siden, og at advokaterne gør opmærksom på vigtigheden af at få styr på arven, inden det er for sent – også ved generationsskifter. ”Det er gået op for de fleste, at det er nødvendigt for alle at sikre sig, at man efterlader sin arv til dem, man faktisk ønsker, skal have den. For eksempel bør mange huske særeje til børnene, så de i tilfælde af, at de bliver skilt, ikke skal dele arven med deres tidligere ægtefælle. Har man ikke børn, er det også vigtigt selv at bestemme, hvem der skal arve én,” fortæller Birte Dyrberg, advokat hos advokatfirmaet Dyrberg og Brinkmann.

Ro blandt de efterladte

Med et godt testamente er man, ifølge Birte Dyrberg, bedre sikret ro blandt de efterladte, for de ved, hvad den afdøde ønskede sig, mens vedkommende levede. ”Man kan også få oprettet et indbotestamente, der fordeler indboet, hvis der er behov for det. Der er også en del uden børn eller ægtefælle, som gerne vil testamentere til naboer, venner eller en velgørende organisation. I de sidstnævnte tilfælde er det ofte en god idé, da man i nogen tilfælde kan få organisationen til at betale boafgiften og i visse tilfælde også udgiften til testamentet. Man kan altid prøve at ringe til den relevante organisation og høre, om de vil betale for testamentet, men det står også ofte på deres hjemmeside,” siger Birte Dyrberg.

Gennemgå de testamentariske muligheder

Alle har behov for et testamente, og derfor er det en god idé at gå til en advokat og få hjælp til det. ”Hos advokaten har man et møde, hvor man gennemgår mulighederne og ønskerne, og herefter får man tilsendt et udkast, som man bør kigge grundigt igennem og sikre, at det lever op til ens ønsker. Vi oplever, at mange ældre føler en stor lettelse, når testamentet først er på plads. Når man først er død, er det jo for sent,” forklarer Birte Dyrberg og tilføjer, at advokaten kan følge med til notaren, som skal attestere testamentet. Her sikres det også, at man er mental habil, når testamentet underskrives og godkendes, så det ikke senere kan omstødes.