Henrik Hey, overlæge på Vejle Sygehus, har beskæftiget sig med folkesygdommen osteoporose (knogleskørhed) igennem mange år. Han angiver, at hver tredje kvinde og hver ottende mand udvikler osteoporose, med risiko for knoglebrud.

500.000 ramte

I dag skønner han, at tæt på 500.000 danskere har osteoporose, og antallet vil stige fremover. Årsagen til osteoporose er ud over arv, hormonale forstyrrelser, sundhedsfarlig livsstil med for usund kost, for meget alkohol, tobaksrygning og overdrevent forbrug af kaffe og te, samt for lidt motion. ”De samfundsmæssige økonomiske konsekvenser er store. Alene de samlede udgifter ved operative indgreb ved hoftebrud, optræning, plejeforanstaltninger m.m. udgjorde i 2011 ca. 11,7 milliarder kroner, og udgifterne vil i dag være langt større. Der findes i dag ikke nogen helbredende behandling af osteoporose. Man kan ved forskellige nye knoglevenlige behandlingsformer bevare og styrke knoglestrukturen ved forbyggende indsats,” siger han og forklarer, at dette kan ske ved livsstilsændringer, herunder en mere varieret sund kost.

Det er forsat mere end en tredjedel af befolkningen, der har for lave D-vitamin værdier i blodet, til trods for at specialister anbefaler en højere D-vitamin koncentration.

Forebyggelse med vitamin

Almindelig sund levevis sikrer, ifølge Henrik Hey, ikke kroppen de tilstrækkelige mængder af D- eller K2-vitamin. ”Det er forsat mere end en tredjedel af befolkningen, der har for lave D-vitamin værdier i blodet, til trods for at specialister anbefaler en højere D-vitamin koncentration. Det er vigtigt at erkende, at D-vitaminet er essentielt for at forbedre kalk- og fosfatoptagelsen. Derved mindskes risikoen for udvikling af osteoporose. Det er ganske få, som har hørt om K2-vitaminets betydning som led i den forbyggende behandling af osteoporose. K2-vitaminet fungerer som en accelerator i samspil med D-vitamin, hvorved kalken bringes ind i knoglerne og stimulerer knoglecellerne til knoglenydannelse,” forklarer han og tilføjer, at forebyggelsen med D-vitamin og K2 koster fra fem til ti kroner dagligt, og det kan få nogle mennesker til at vælge det fra, hvilket er kedeligt.