For nogle ældre, der er afhængige af meget forskellig medicin, kan det være svært at holde styr på hvornår, hvordan og i hvor store doser præparaterne skal tages. Er man f.eks. i behandling for knogleskørhed med ugetabletten, er det uhyre vigtigt at pillen bliver taget en gang om ugen- om morgenen på fastende hjerte. Der skal derefter gå en halv time inden patienten må spise og drikke. Det er faktorer, nogle ældre let kan sløse lidt med.

”Hvis den ældre ikke selv kan sørge for sin medicin, er det en hjemmesygeplejerske eller plejepersonale, der skal træde til. Pårørende skal generelt ikke bære det ansvar. Det kan meget let blive en byrde f.eks. i et ægteskab,” siger professor og overlæge Bente Langdahl, Medicinsk Endokrinologisk Afd., Aarhus Universitetshospital.

Hun påpeger det vigtige i at patienten har et tæt samarbejde med sin praktiserende læge. Lægen skal omhyggligt forklare, hvorfor og hvordan tabletterne skal tages og i en dialog med patienten klarlægge, om vedkommende kan tage ansvar for sin egen medicinering. Det gælder om at finde den bedste behandlingsform for knogleskørhed til den enkelte patient. Det kan f.eks. være den halvårlige indsprøjtning, hvor lægen så holder øje med, at patienten får sin næste tid.

”Med en indsprøjtning ved vi, at optagelsen af medicinen i kroppen er optimal hver gang, hvorimod patienten absolut ingen udbytte får af tabletterne, hvis de ikke bliver taget korrekt. Den ældre kan eventuelt have et familiemedlem eller en ven med til konsultation hos sin læge for at sikre, at alle problemer bliver vendt og der bliver fundet en helhedsløsning.

Det er vigtigt, at lægen lytter til patienten og finder ud af, om patienten er i stand til at tage ansvar for sin egen medicinering. Tages tabletterne ukorrekt, er personen ikke beskyttet for nye brud.

Det er altid en afvejning, om patienten skal tilbydes de halvårlige indsprøjtninger, men der kan være mange fordele ved at give dem til ældre mennesker.”

 

Fakta

Risikofaktorer i forbindelse med knogleskørhed:

*Arvelig disposition i lige linje

*Lav kropsvægt

*Tidligere brud ved mindre uheld eller spontant

*Overgangsalder før 45 år

*Behandling med prednison eller lignende præparater

*Ældre med øget risiko for brud på grund af faldtendens

*Sygdomme associeret med osteoporose. Bl.a. forhøjet stofskifte, nyresygdomme, lungesygdomme, anoreksi og visse bindevævs- og blodsygdomme