Af Anne Bernth Jensen, Formidlingsmedarbejder, Center for Sund Aldring Medicinsk Museion, Københavns Universitet

Mange forbinder aldring med alderdom, men i kropslig forstand er aldring er en livsproces, som begynder længe før, vi føler os gamle og ældede. Men det er en kompleks proces, som mange måske undviger at forholde sig til frivilligt, så hvordan gør man aldring relevant for museets besøgende og til emnet for deres samtaler med hinanden? Vi lever længere og længere og nogle forskere mener endda, at der ikke er nogen grænse for, hvor gamle mennesker kan blive, hvis blot videnskaben kan følge med forandringerne i vores kroppe. Når vi siger aldring, kommer de fleste til at tænke på forfald, sygdom, rynker og gråt hår – som noget uundgåeligt, der rammer os alle.  Men der er sket meget i lægevidenskabens forståelse af, hvad aldring er, og hvordan aldringsprocesserne varierer fra person til person.

Livet på spil

På Medicinsk Museion (det medicinske universitetsmuseum i København) har vi taget udfordringen op og arbejder nu aktivt med aldring som emne for både udstillinger og aktiviteter. Et af projekterne er spillet 'Livet på spil', der skal illustrere, hvordan krop og livsvilkår ændrer sig gennem livet. Formålet er at gøre aldringsprocessen håndgribelig for alle samt at skabe mulighed for dialog om aldringens mange aspekter. Uanset hvordan vi vender og drejer det, er skrøbelighed en del af aldringsprocessen, og dertil kommer en række udfordrende livsbegivenheder som f.eks. sygdom, pension, boligskift og dødsfald, der viser sig at have en betydning for vores livskvalitet og livslængde. Emner som alle kan være svære at forholde sig til og tale om. Museets ambition var at inspirere og gøre plads til disse samtaler.

Åbner op for snak om at blive gammel

Spillet er skabt som en dåseåbner for samtaler om aldring. Gennem fakta serveret på en saglig, men også humoristisk måde, små historier og udnyttelse af sproglige finurligheder tager spillet brodden af alvoren, og gør emnet tilgængeligt. Det bliver muligt at tale om smertende knæ, grå hår, svigtende syn eller endda begyndende demens. Spillet er udarbejdet som en del af Center for Sund Aldrings aktiviteter på Københavns Universitet og finansieret af Nordea-fonden, ud fra et ønske om at videnskabsformidlingen skal forsøge at gå nye veje og eksperimentere med formatet. Et museum har helt andre muligheder blandt andet, fordi vi har et publikum i alle aldre, der tilbringer tid i huset for at være sammen om en oplevelse. Museumsgæster kommer med et nysgerrigt og åbent sind og forventer at opleve noget nyt. Spillet blev indviet i marts, og siden da har udstillingen summet af latter og samtaler om aldersdommens tegn og sygdomme, men også om det, der giver energi til livet. Vi oplever at museets besøgende bruger tid på spillet og taler om og deler nye sider af sig selv og deres nærmeste med hinanden.