Har du blot en spinkel mistanke om, at du er ramt af et større eller mindre høretab, så bestil tid hos en ørelæge og få lavet en høreprøve. Det kræver end ikke en henvisning fra egen læge. Sådan lyder det utvetydige råd fra hørekonsulent Anne Mette Paarup Kristensen, Høreforeningen.

Erkendelse kan tage årevis

De nyeste undersøgelser - baseret på selvrapporterede data fra folk med høretab – viser, at selve erkendelsesprocessen omkring nedsat hørelse i gennemsnit tager tre år. ”Og det kan være tre tunge år. Et ubehandlet høretab påvirker ethvert menneske rent følelsesmæssigt og kan medføre depression og angst. Mange trækker sig fra socialt samvær. De isolerer sig simpelthen. Folks identitet er på spil.”

Besvær på arbejdsmarkedet

Anne Mette Paarup Kristensen sætter også fingeren på en anden væsentlig risiko ved at ignorere en hørenedsættelse. ”Der kan blive tale om en tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Vi tænker sjældent over vores hørelse, og det kan ske, at den falder langsomt over tid. Der er mange grader af høretab. Men selv ved milde ubehandlede høretab kan man måle forandringer i hjernen. Et høretab udtrætter både fysisk og mentalt, fordi man presser sin hukommelse og skal bruge ekstra ressourcer for at følge med. Resultatet er bl.a. større risiko for stress og en langt ringere livskvalitet.”

Fysiske skader pga. nedsat hørelse

Også faldskader sker hyppigere for folk med et høretab. Statistik viser, at de kan forbindes til blot et lille høretab. Den nedsatte hørelse gør, at små lydsignaler ikke bliver opfattet - og på den måde er folk ikke tilstrækkelig opmærksomme på, hvad der foregår omkring dem. Høreforeningen vurderer, at i 2030 vil der være omkring en million danskere med hørenedsættelse. Ikke kun blandt de ældre, men også i gruppen af erhvervsaktive.

Høretab er tabuiseret

”Desværre er nedsat hørelse en tabuiseret lidelse. Det er ikke så 'fint' at døje med et høretab som at have problemer med synet. De tabuer skal nedbrydes, så folk ophører med at gå rundt og lade som om de kan høre.” Men ifølge Anne Mette Paarup Kristensen er det vigtigt at personen med et høretab selv er motiveret til at gå i behandling og få et høreapparat. ”De fleste vil før eller siden handle på deres høreproblem og søge ørelæge. De har intentionen – det tager bare for lang tid, inden de bliver tjekket. Det der til sidst driver folk er personlige motiver. Man mister mere og mere, idet kommunikation spiller en større og større rolle i vores daglige liv og man bliver drænet for energi i hverdagen. Så jeg kan kun appellere til, at folk hurtigt får tjekket deres hørelse. Jo tidligere høretabet bliver opdaget, desto større er chancen for at mindske konsekvenserne af ubehandlet høretab. Mange skal vænne sig til at gå med høreapparater, men de hjælper til at give folk mere livskvalitet.”