På mange områder går det fremad for landene på det afrikanske kontinent, selvom der er store variationer mellem landene. NGO’erne (ikke statslige organisationer) har dog fortsat en eksistensberettigelse, så der er god mening i donationer og testamentariske gaver til NGO’ernes arbejde.

NGO'er dækker over en bred vifte

”Der er ingen tvivl om, at NGO’er stadigvæk har deres berettigelse i afrikanske lande. Men det er vigtigt at sondre mellem forskellige NGO’er, for viften er enormt bred med lokale, nationale og internationale organisationer fra ’godhedsindustrien’ til ’udviklingsarbejde i ulande’ og til enkeltsagsorganisationer og aktivisme. Nogle ting sættes i værk, fordi vi i vores del af verden synes, der er et behov for det – mere end det er egentligt efterspørgselsorienteret. Så der er brug for NGO’er i Afrika, men der er forskellige perspektiver for nødvendigheden af dem,” siger lektor Stig Jensen ved Center for Afrika Studier på Københavns Universitet.

Stig Jensen peger på, at et succeskriterium er at kende de lokale forhold.

”Det er en stor fordel at have været de pågældende steder. NGO’ers succes afhænger meget af udgangspunktet, og hvordan aktiviteterne iværksættes. Succes afhænger af rigtig mange parametre og forskellige lokale forhold, men det er centralt, at der er lokalt ejerskab til aktiviteterne,” siger Stig Jensen.

Lokalt forankret ejerskab

Kun ved ejerskab, dialog og lokal forankring kan NGO'erne være med til at bidrage positivt til udviklingen i afrikanske lande.

”Det er altafgørende, at aktiviteten efterspørges lokalt og dermed har skabt grundlaget for lokalt ejerskab, som forudsætter løbende dialog for derigennem at kortlægge og tilpasse til lokale behov. Det skaber ejerskab og ikke mindst levedygtighed, som har betydning for her-og-nu og vil være en fremtidssikring af aktiviteterne,” siger Stig Jensen.

Hvis ikke man får skabt ejerskab, kan det gå galt på mange måder.

”Når vi f.eks. kommer med en smart teknologi, så bliver det ofte ikke taget så godt imod. Eksterne interventioner er der oftest ikke lokale strukturer til at gøre noget ved, f.eks. med reparationer hvis tingene pludseligt ikke virker. Der er mange eksempler på eksterne interventioner, der skaber større problemer end de løser. Det skyldes, at der har været en tendens til, at vi i Vesten ved, hvad der er godt for andre, og det er ikke det bedste udgangspunkt, hvis tingene skal fungere,” konkluderer Stig Jensen.

Gør også en forskel ved epidemier, og nødsituationer

Der er mange forskellige lande, hvor NGO’er har gjort en forskel - særligt i forbindelse med epidemier og nødsituationer.

”I Uganda med den eskalerende AIDS-epidemi for et par årtier siden spillede NGO’erne en meget vigtig rolle i opbygningen af indsatsen i samarbejde med lokale myndigheder og regering. Også i forbindelse med ebola i Vestafrika spillede NGO’er vigtige roller. NGO’er er typisk rigtig dygtige i forbindelse med pludseligt opståede situationer,” siger Stig Jensen.

Stort potentiale i sportsaktiviteter

Ud over ekspertisen ved pludseligt opståede situationer, kan NGO’er i Afrika i høj grad byde ind omkring sociale forhold og være aktører i mere ’lange seje træk’.

”Aktiviteter som fodbold, musik og dans er godt for bl.a. traumatiserede unge og også som behandling af og forebyggelse af konfliktsituationer. Fodbold betyder ufattelig meget på det afrikanske kontinent, for alle spiller det alle steder, og det kan virkelig samle folk,” siger Stig Jensen.

Aktiviteterne kan være mål i sig selv men kan også være katalysator for samarbejde og fællesskab om andre ting.

Sport skaber fællesskab

”Det er alletiders grundlag for at sætte noget i gang, for det skaber god stemning og er til stor fornøjelse. Sportsinitiativer fra NGO’er har haft positiv indvirkning i Afrika,” siger Stig Jensen.

Fodbold er et område, hvor han ser kæmpe udviklingsmuligheder til gavn for hele samfundsopbygningen.

”Der er et stort potentiale i at styrke lokale fodboldstrukturer og organisationer, og det kan være med til at styrke hele samfund. Fodboldinstitutioner er mange steder i Afrika forholdsvis uorganiserede p.t., så meget kan rykkes ved at sige: Lad os få stablet turneringer på benene og finde ud af, hvordan vi kan støtte processen,” slutter Stig Jensen.