Hvem skal arve mine penge? Det er spørgsmål, alle på et tidspunkt må stille sig selv, og mange danskere vælger at donere en del af deres arv til velgørenhed. Det viser en ny indtægtsundersøgelse, som indsamlingsorganisationernes brancheforening ISOBRO har foretaget.

Positiv udvikling de seneste år

Undersøgelse sporer udviklingen fra 2012 til 2016, og samlet set er der sket stigning i indtægter fra arv på 16 procent, svarende til 80 millioner kroner. Danskerne testamenterede således 584 millioner kroner til velgørenhed i 2016 mod 504 millioner kroner i 2012. Det er mere en det samlede overskud af indsamlinger samme år.

Det er en glædelig udvikling, mener Robert Hinnerskov, der er generalsekretær for ISOBRO.

”De testamentariske gaver er utroligt vigtige for indsamlingsorganisationerne. De er med til at lægge fundamentet for foreningernes økonomi, og arveindtægterne bliver ofte brugt på gode, langsigtede projekter og som støtte til hele organisationens virke,” siger han.

Dansk velgørenhedskultur

Ifølge generalsekretæren er udviklingen udtryk for en stadig mere udbredt velgørenhedskultur i Danmark.

”Generelt donerer danskerne mere end tidligere. Det kan blandt andet tilskrives flere indsamlinger, mere pressedækning og de sociale medier, som gør det nemmere at mobilisere folk og informere om velgørenhedstiltag,” siger Robert Hinnerskov.

Når det gælder testamentariske gaver, vælger danskere ofte at donere til organisationer, som de har et nært forhold til, og som de mener gør et særligt godt stykke arbejde.

Tag tiden i perspektiv

”Nogle udtrykker ønske om at øremærke den testamentariske gave, og i den situation bør man sikre sig, at den sag man øremærker til, også er en sag som organisationen vil beskæftige sig med til den tid, hvor gaven udløses,” siger Robert Hinnerskov.

”Det enkleste er  at testamentere til organisationens almindelige arbejde, således at  der bliver mulighed for at anvende midlerne på de indsatsområder, som til sin tid skal prioriteres.”