Om Robert

  • Fra 2001-2005 sad Robert Hinnerskov i bestyrelsen for ISOBRO - de sidste to år som formand. Siden 2006 har været han været generalsekretær.
  • Tidligere i karrieren har han blandt andet været vicegeneralsekretær i Diakonissestiftelsen, personale- og administrationschef i Folkekirkens Nødhjælp, administrationschef i Danmission og kontorchef i KFUM og KFUK i Danmark.

For ti år siden var der meget fokus på at hverve medlemmer og faste månedlige bidragydere til organisationen. Det er der naturligt nok forsat, men den platform, hvervningen sker fra, er ændret, fortæller Robert Hinnerskov. ”For en organisation, der kun kan opfylde sit formål gennem private bidrag, er det helt afgørende, at den formår at lave en relationsopbygning til hver enkelt bidragyder, som harmonerer med hans eller hendes ønsker. Når bidragyderen føler sig respekteret, værdsat og godt behandlet opstår den tillidsbårne relation mellem person og organisation. Dette er givende for begge parter," understreger han.

Sociale medier – ja tak, men hvordan?

Igennem de senere år har der naturligvis været meget fokus på brugen af de sociale medie. Det er nemt nok at lave en flot hjemmeside eller være på Facebook, men hvordan får man interesserede derind, og hvordan konverterer man et ’like’ til en donation? ”Organisationerne har forsøgt sig lidt frem, og i dag er nogle af dem virkelig dygtige til at bruge medierne, skabe følgere, konvertere til givere og få folk til selv at sprede budskabet og selv blive ambassadører for den gode sag. Der er stadig uudnyttede muligheder på de sociale medier. Det er blandt andet derfor, ISOBRO har valgt at fokusere på Digital Donor Loyalty på årets fundraising-konference,” fortæller Robert Hinnerskov.

Generel fremgang, men især ved naturkatastrofer

I de forløbne ti år kan Robert Hinnerskov heldigvis se tilbage på en støt stigende opbakning til indsamlingsorganisationerne både økonomisk og via rekruttering af frivillig arbejdskraft. Robert Hinnerskov mener, at det er glædeligt både for organisationerne og modtagerne af hjælpen, men også for samfundet som helhed. ”Et samfund uden mulighed for engagement og næstekærlighed bliver kulturelt fattigt. Derfor skal vi fastholde og udbygge lysten til at hjælpe,” påpeger han og tilføjer, at med nye indsamlingslov, som blev vedtaget i 2014, blev det muligt for flere organisationer at foretage hus- og gadeindsamlinger.

Nationalt mere end internationalt

Den indsamlingsform kombinerer økonomi med frivillighed. Det er en festdag i mange organisationer. Man mødes med et fælles ønske om at gøre noget for en god sag. Han påpeger, at de ser en lille tendens til, at bidragyderne i lidt højere grad end tidligere vælger at støtte nationalt frem for internationalt. Det mener Robert Hinnerskov dog ikke er så mærkeligt. ”Når man ser nøden lige uden for gadedøren, er den unægtelig nemmere at få øje på, end når den er flere tusind kilometer væk,” siger han.