De velgørende indsamlingsorganisationer modtager gaver, donationer og indsamler på mange forskellige måder. Det sker på gaden eller i forbindelse med enkeltbegivenheder, der kræver øjeblikkelig handling. Danskerne er glade givere, og organisationerne modtager mange midler. En stor del af disse kommer også fra testamentariske gaver, hvor organisationen er betænkt i testamentet – typisk fra enlige, der har et forhold til en bestemt velgørende organisation.

Det globale samfund står overfor at skulle løse en meget bred vifte af opgaver, og her kaldes der i stigende grad på organisationerne i civilsamfundet for at bistå hermed. Hvordan kan vi give vore børnebørn en bedre verden?

Nedgang i indtægt fra arv

De seneste år har der dog været en nedgang i indtægterne fra arv, og det bekymrer naturligvis de velgørende indsamlingsorganisationers brancheorganisation (ISOBRO). Undersøgelsen fra årene 2009-2013 viser, at indtægter fra arv er faldet med 23 procent. Indtægterne til natur-, miljø og dyreværnsorganisationer er faldet med 54 procent. ”Generelt er stigningstakten i bidrag fladet ud, og arveindtægterne er blevet mere uforudsigelige, viser vores undersøgelse fra 2009-2013. Der er ikke færre arvesager, men liggetiden på huse er blevet længere, og i det hele taget er det vigtigt at følge med i, hvordan de ’nye’ ældre agerer. Er fremtidige ældre mere forbrugerbevidste?  Har de sparet op for at kunne opretholde livsstilen, så de bruger flere penge?,” spørger Robert Hinnerskov, generalsekretær hos ISOBRO.

Nye ældre med andre planer

Tidligere undersøgelser har vist, at det især er enlige, der tegner testamente, hvor de betænker velgørende organisationer. Der er mange enlige, og derfor ser Rober Hinnerskov også et stort potentiale i denne gruppe, men hvad gør disse mennesker sig egentlig af overvejelser i forhold til, hvordan verden ser ud og det behov, som er, for at gøre en gavnlig indsats mange steder i verden? ”Nu har vi været forbrugere det meste af vores liv – skal vi så ikke lægge et beløb til vores efterkommere? Det globale samfund står overfor at skulle løse en meget bred vifte af opgaver, og her kaldes der i stigende grad på organisationerne i civilsamfundet for at bistå hermed. Hvordan kan vi give vore børnebørn en bedre verden? Det kan vi ved at tegne et testamente til fordel for en af de velgørende foreninger,” siger Robert Hinnerskov og tilføjer, at fremtiden for vores samfund, den er vi nødt til at forholde os til.

Stor vilje, når der er fokus

Mange er dog deres sociale ansvar bevidst og gør en stor indsats, mens de lever. Enkeltsager og markante begivenheder kan samle nationen, når de opstår, og midlerne strømmer ind, men der er også rigtig mange danskere, der er med på det lange seje træk med månedlige donationer, der skaber økonomisk tryghed hos organisationerne. ”Det er vigtigt, at folk bliver bevidste om, hvor vigtige donationer, gaver og medlemskab af velgørende organisationer er gennem hele året. Der er meget fokus på eksempelvis naturkatastrofer, men såvel mennesker som miljøet er afhængige af en løbende og trofast indsats – også når medierne ikke vender opmærksomheden mod dem og deres situation,” siger Robert Hinnerskov.