• Foreningen Grønlandske Børn
  • Aktion Børnehjælp
  • GirlTalk.dk
Puk Draiby
Generalsekretær i Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn

Hvad gjorde at du i dag har valgt at arbejde så aktivt for jeres sag?
Helt grundlæggende tror jeg på solidaritet mennesker i mellem. Vi fødes ind i forskellige vilkår, det er vores allesammens opgave at bidrage til, at mennesker får mulighed for at udfolde et godt liv. For mig starter et godt liv med en god barndom. Jeg oplever mange grønlandske børn og unge, der har brug for støtte til at skabe sig et godt liv, både her og i Grønland. Grønland og Danmark har en fælles historie. Jeg vil gerne arbejde for vores fælles fremtid, og den skal gøres lysere for de grønlandske børn. Det falder mig helt naturligt at arbejde for den sag.

Tror du de velgørende organisationers rolle kommer til at ændre sig i fremtiden - i så fald hvordan?
Politikerne gør jo meget ud af at fortælle, at der ikke komme flere penge til samfundet lige nu, og den førte politik peger ikke ligefrem i retning af større bistand til nødlidende - hverken her eller andre steder i verden. Så ja, jeg tror, at de velgørende organisationer, sammen med civilsamfundet, kommer til at løfte flere opgaver inden for det sociale arbejde, så det hele tiden svarer på de udfordringer, børn og voksne i svære livssituationer har. Det er selvfølgelig noget, der stiller skærpede krav til os som NGO´er. Vi skal simpelthen løfte flere opgaver.

Har du et eksempel på en særlig episode, hvor du kan huske at I virkelig gjorde en forskel for dem i hjalp.
Noget af det, der er allermest fantastisk ved at være en del af en organisation som Foreningen Grønlandske Børn, er alle de gange, vi oplever, at et barns liv tager en drejning. Hver dag oplever vi, at børn og unge der kommer fra en udsat position får styrket deres ressourcer i en grad, der gør at de står stærkt med gode muligheder for at leve gode liv både i Danmark og i Grønland. Vi har unge, der som børn har været med i vores projekter, har et ønske om at give noget tilbage. I et af vores projekter giver vi unge redskaber til at blive ressourcepersoner for andre udsatte børn. At opleve de unge blive en del af en ring af positiv forandring, det er meget, meget stort.

Rune-Christoffer Dragsdahl
Frivillig formand for Aktion Børnehjælp

Aktion Børnehjælp

Hvad gjorde, at du i dag har valgt at arbejde så aktivt for jeres sag?
Jeg kan se, at jeg gør en forskel. Og så er jeg stolt over at være en del af en organisation, der udspringer af vaskeægte ildsjæle, Abbé Pierres Klunsere, som satte Danmark på den anden ende i 1960'erne og 1970'erne. Der er forfærdeligt mange børn i Indien, der vokser op under vilkår, som vi vanskeligt kan forestille os herhjemme i Danmark. Halvdelen af dem er underernærede, og cirka lige så mange lærer ikke basal læsning, skrivning og matematik i skolen. Så når jeg er aktiv, er det fordi, at jeg ved, at der er brug for min indsats.

Tror du, at de godgørende organisationers rolle kommer til at ændre sig i fremtiden - i så fald hvordan?
Nogle organisationer er i dag meget store og vil vokse endnu mere. Deres størrelse er nødvendig i forhold til at løse problemer på et overordnet niveau. Men netop fordi disse organisationer bliver så store, er det blevet endnu vigtigere, at der stadig er mindre græsrodsorganisationer som vores, hvor borgerne kan opleve, at de kan komme helt tæt på det arbejde, der udføres. For eksempel at alle kan ringe og stille spørgsmål til formanden – eller ved selvsyn opleve arbejdet der udføres i f.eks. Indien. Jeg tror derfor, at der vil blive endnu mere brug for de mindre organisationer i fremtiden.

Har du et eksempel på en særlig episode, hvor du kan huske, at I virkelig gjorde en forskel for dem I hjalp.
For mange år siden gav vi et fadderskab til en lille, forældreløs pige på et børnehjem i det sydlige Indien. Nu er hun blevet voksen og er ved at overtage ledelsen af børnehjemmet. Da jeg senest besøgte dem her i februar, var det helt fantastisk at opleve, hvordan børnehjemmet nu forvandler sig under hendes ledelse. Hun taler fremragende engelsk og kunne uden problemer have fået et job til en høj løn. I stedet valgte hun at dedikere sit liv til det børnehjem, der gav hende en fremtid. Den form for opofrelse rører mig dybt.

Anna Bjerre
Psykolog og direktør Frivillig for GirlTalk.dk

GirlTalk.dk

Hvad gjorde, at du i dag har valgt at arbejde så aktivt for jeres sag?
Som foredragsholder for unge blev jeg kontaktet af mange piger, som savnede nogen, de kunne betro sig til. Det var derfor, ideen om GirlTalk.dks chatrådgivning opstod. Mange af pigerne tror, at alt skal være perfekt, hvis de skal have et godt liv. Derfor har de svært ved at tackle, når livet gør ondt. Det er blevet en passion for mig at hjælpe disse piger. Det er fantastisk, når man ser en ung pige udvikle sig til at have større styrke og tro på sig selv og se hende lykkes i at tackle det, der er svært. Det er grunden til, at jeg hver dag arbejder for de unge piger.  

Tror du, at de velgørende organisationers rolle kommer til at ændre sig i fremtiden - i så fald hvordan?
Jeg ser en udvikling, hvor de velgørende organisationer udvikler et tættere samspil med erhvervslivet og med det politiske system, og hvor man i fællesskab løfter opgaver, som ofte ’falder i mellem stolene’ i velfærdssamfundet. Jeg tror, at de velgørende organisationer sammen med deres dygtige frivillige i fremtiden bliver helt centrale i denne indsats. Derfor har GirlTalk.dk ligesom de øvrige organisationer brug for, at der er virksomheder og privatpersoner, der vil tage et samfundsansvar og støtte op om arbejdet ved at indgå partnerskab med os og støtte os finansielt.

Har du et eksempel på en særlig episode, hvor du kan huske, at I virkelig gjorde en forskel for dem I hjalp.
Jeg husker en pige på 13 år, som loggede på chatrådgivningen, fordi hendes mor var alvorligt syg. Chatrådgivningen blev et åndehul for den unge pige, hvor hun igen og igen kunne komme og fortælle om alle de svære følelser, hun oplevede. Den dag pigens mor døde, loggede pigen på og fortalte om sorgen ved det svære farvel, og hun loggede også på, den dag moderen blev begravet.
Efterfølgende har pigen fortalt, hvor meget det betød for hende, at GirlTalk.dks frivillige var der for hende og lyttede til hende igen og igen i den periode, hvor angsten, smerten og sorgen var allerværst.


Fakta

  • GirlTalk.dk er en non-profit NGO, startet i 2004 af frivillige.  
  • GirlTalk.dks mission er at hjælpe og rådgive unge piger i ungdomslivet til at håndtere deres livssituation.
  • GirlTalk.dk driver en chatrådgivning og har tilbud om støttende samtalegrupper til de unge piger. GirlTalk.dk afholder foredrag for både virksomheder, fagfolk, forældre og unge og tilbyder psykologforløb til de unge piger.
  • GirlTalk.dk har 3 psykologfaglige ansættelser i ledelsen og ca. 100 frivillige rådgivere. GirlTalk.dk har en frivillig demokratisk valgt bestyrelse.