Seniorhøjskoler

Et udvalg af senior-orienterede højskoler i Danmark

  • Seniorhøjskolen, Nørre Nissum
  • Højskolen Marienlyst
  • Rude Strand Højskole ved Odder
  • Tisvilde Højskole i Tisvildeleje
  • Storedam Højskole

Af: Landsformand Per K. Larsen, Danske Seniorer

Vi er bedre uddannede, mere aktive. Vi er sultne efter føde til både krop og sjæl. Måske især til sjælen, hjertet, hjernen. Den føde får vi især i de fællesskaber, vi er med i.  I familie, foreninger eller lokalsamfundet og eller tager på højskole. Højskolen er en god dansk tradition. I Danmark har vi hele 5 højskoler for seniorer – blandt dem Danske Seniorers to seniorhøjskoler, den ene er verdens ældste: Tisvilde Højskole i Tisvildeleje, der netop har fejret 50 års fødselsdag. Den anden er Rude Strand Højskole ved Odder.

En del af noget større

Seniorhøjskoler kan – udover viden og oplevelser – også tilbyde noget helt essentielt: nærvær og fællesskab og følelsen af at høre til og være en del af noget større. Mange oplever en eksistentiel krise, når de forlader arbejdsmarkedet og bruger ophold på seniorhøjskoler til at afklare meningen med livet efter lønarbejdet. Hvordan fortsætter man med at være til nytte og gavn for andre og for samfundet, når man står alene som pensionist og er sin egen arbejdsgiver. Hvad gør man, når fritidssysler, rejser og børnebørn ikke er tilstrækkeligt til at give livet mening?

Netværk

I Danske Seniorer er vi 90.000 seniorer. Vi har et motto, der lyder: Vi hjælper hinanden. Det dyrker vi ikke kun på vore højskoler, men også – og måske især – i et hav af lokale medlemsforeninger over hele landet. De stiller året rundt op med en stor skare frivillige, der skaber gode oplevelser for sig selv og andre. Det er det levende aktive seniorliv, dér, vi ser og oplever, hvad fællesskab og omsorg for hinanden betyder – både for os selv og for andre.

Vi kan hjælpe hinanden

Det er ikke alle, der har muligheden for at leve det aktive seniorliv, de kunne ønske sig. Danmark kaldes ofte er 80/20 samfund, fordi 20 procent af os lever på kanten af eller uden for samfundet. Det gælder også, når vi bliver gamle. Vi ser ældre, der er begrænset af skrantende helbred, ensomhed eller manglende økonomi. Her er hjælp til et mere aktivt seniorliv kærkomment, og her tilbud om praktisk hjælp fra f.eks. 'Ældre Hjælper Ældre'-grupper til praktiske opgaver i hjemmet eller til at komme på tur et dejligt afbræk i en ellers begrænset hverdag.

Støtte til svagt stillede ældre

Danske Seniorer har seniorpolitiske mål om at skabe bedre sundhedsvilkår for svagt stillede ældre. Vi arbejder for at sikre årlige tjek og rådgivning af pensionister, som får mere end 3 slags medicin. Vi ved, at 80-årige i gennemsnit får 8 forskellige slags medicin. Medicinen gives i bedste mening, men ingen ved reelt og med sikkerhed, hvad den medfører. Vi håber, at medicinen hjælper, men ved, at der årligt er 100.000 mennesker, som indlægges, og 5.000, der direkte dør af fejlmedicinering og bivirkninger.

Vi ved, at mange af dem er seniorer. Vi ved, at demensramte får antipsykotisk medicin, som er direkte skadeligt, og mener, det skal stoppes. Demensramte skal behandles, ikke dopes. Vi ved, at seniorer frygter den dag, hvor de ikke kan klare sig selv og må flytte på plejehjem. Vi ved, at mange efterlyser bofællesskaber, som alternativer mellem egen bolig og plejehjemmet. Der er mange løsninger, men de kommer ikke af sig selv.