I landsorganisationen Danske Seniorer gør vi det, som vi gør bedst – at hjælpe hinanden. Vores organisation er baseret på frivillighed og i mange af vores over 500 medlemsforeninger bliver der dagligt udført et enormt stykke ensomhedsbekæmpende og sygdomsforebyggende frivilligt arbejde. Vi kalder det bare noget andet.  Det, som man kunne kalde det 'ædle formål', er bestemt heller ikke en forudsætning for den frivillige indsats, der sker rundt om i lokale foreninger, ældre-hjælper-ældre-grupper, tryghedsopkald, ved kulturarrangementer mv.. Det er bare noget, man gør.

Overskud og frivillighed

Der er faktisk hovedsagligt to grunde til, at de seniorer, jeg møder i mit daglige arbejde har så meget overskud i forhold til mine jævnaldrende venner. Den ene grund er der en naturlig årsag til – seniorer har som regel ikke småbørn, der holder dem vågne om natten eller børn i skolealderen, hvor far og mor skal være aktive på forældreintranet eller arrangere endeløse rækker af legeaftaler. Den anden grund, som jeg faktisk anser for en slags livseleksir, hedder såre simpelt frivillighed.

Livserfaring med tryghed

Det faktum, at frivillige i Danske Seniorer er friske og fulde af livsmod, skyldes nemlig ikke, at de på mirakuløs vis undgår de skavanker og sygdomme, der naturligt opstår som følge af, at man bliver ældre. Rigtig mange af vores knapt 90.000 medlemmer har en stor livserfaring med, hvad der gør tilværelsen tryg og livet værd at leve. For det handler egentlig ikke om for enhver pris, at skulle undgå sygdomme. Vores medlemmer ved nemlig godt, at livet ikke fungerer på den måde, at man falder i kategorien stærk eller svag, syg eller rask. Næsten alle mennesker møder svære udfordringer på et tidspunkt i deres liv, også udfordringer, som kan have store negative konsekvenser for helbredet. Den egentlige livskunst ligger i, hvordan man så møder de udfordringer, der kommer henad vejen, og om man formår at mestre disse og få en robust tilværelse – ikke foruden, men på trods af modgang. Her spiller frivilligt arbejde en stor rolle. En erfaring, der for mange kommer med alderen.

Robust og sund 3. alder

I Danske Seniorer arbejder vi målrettet for, at alle seniorer i Danmark kan opleve glæden ved en robust seniortilværelse, at opnå en sundere 3. alder og en højere livskvalitet. Og det er især den selvopfattede livskvalitet, der tæller. Vi er meget bevidste om sammenhængen mellem livsglæde og -kvalitet, og deltagelse i frivilligt arbejde med udadvendte aktiviteter og fælleskaber. Vores erfaringer viser faktisk, at ofte får både yder og modtager af hjælp lige stort udbytte. Fordi tør man udfordre sig selv og andre, og bidrager man til fællesskabet, modtager man ofte redskaber til at løfte og mestre eget liv. Ved at være frivillig og socialt udadvendt gør man ikke bare en forskel i mange andre menneskers liv, man forbedrer også sit eget liv.

Hjælp dig selv - hjælp andre

Danske Seniorers motto ”Vi hjælper hinanden” er for os meget mere end en tilkendegivelse af, at vi har et frivilligt socialt engagement. Det er også ment, som en simpel, men dyb livserkendelse – når man giver, får man også igen. De fleste af vores medlemmer er virkelystne seniorer, som arbejder med hjertet for at skabe en bedre fremtid for hele det danske samfund. Ved at være frivillig og hjælpe andre, hjælper man også sig selv.